Nyttan med allmännyttan diskuteras för tillfället flitigt runt om i hela landet. Forskning pågår bland annat vid Malmö högskola och
SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) har startat ett eget forskningsprojekt för att gå till botten med vad allmännyttans samhällsansvar egentligen innebär.

Troligtvis har frågan blivit populär i kölvattnet av den bostadsbrist som vi nu upplever i Sverige. En del av samhällsansvaret våra allmännyttiga kommunala bostadsbolag har är att kunna erbjuda alla sina invånare en bostad. Vilket kräver att man ständigt bygger nytt och renoverar. Även de sociala projekten är viktiga delar i allmännyttan. Det handlar om allt från trygghetsvandringar och arbetsförmedling till stöd åt nyanlända.

Vi på Bostads AB Mimer tar frågan på fullt allvar och gör flertalet insatser för att sprida kunskap om sitt samhällsansvar samt skapa dialog med västeråsare för att tillsammans utveckla staden, områdena och bostäderna.

På den här sidan samlar vi vårt arbete i form av podcasts, reportage, filmer och artiklar.

Välkommen till allmännyttan!