Project Description

Vad har sponsring för koppling till allmännyttan och ett hållbart samhälle?

Mimers kommunikationschef, Maria Eberhardsson ger oss svaren.

Varför arbetar Mimer med sponsring?

”Syftet med sponsringen är att skapa trygghet och trivsel i våra områden samt att stärka vårt varumärke. Socialt ansvar och inkludering är grunden i vår sponsringsplan. Vi vet att människor som har en värdefull fritid mår bättre och när människor mår bra blir våra områden trevliga, trygga och attraktiva.”

Vilka sponsrar ni?

”Vi sponsrar föreningar som arbetar med barn och ungdomar och de ska ha en tydlig koppling till våra bostadsområden. Det är viktigt att vår insats kommer till nytta för våra hyresgäster, staden och samhället. Det kan vara allt från fotbollslekis till konserthusets vänner – det är ett sätt att bidra till att idrotten och kulturen fortlever. För att vi ska gå in i ett sponsringssamarbete krävs det även att föreningen delar våra värderingar och arbetar aktivt med jämställdhet mellan könen.”

”En stor utmaning är att fånga in alla barn och ungdomar. Det är inte alltid det räcker att minska kostnader för familjer. Vi arbetar då med förebilder som exempelvis elitidrottsprofilerna i Schysst framtid. Det kan också handla om att få ungdomarna att prova på nya aktiviteter för att hitta rätt, Try it IDA är ett sådant initiativ som vi stöttar.”

”Vi ser att vi med vår sponsring verkligen kan påverka och göra skillnad för människor. Vi vill göra Västerås till en bättre plats att bo, leva och verka i.”